Kto sme?

Kto sme?

Sme riešením vášho finančného problému

GeneralofFinance si stanovila poslanie podporovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé úverové financovanie kdekoľvek na svete, kde to bude potrebné.

S nami do Emprunt 24,
požičať flexibilne!

Emprunt 24 je popredným hráčom v poskytovaní pôžičiek jednotlivcom a profesionálom. Emprunt 24, ktorá bola založená ako finančná inštitúcia, je dnes benchmarkovým úverom na svete.
Tak, aby sme každý deň vybudovali nový vzťah s našimi partnermi, inovovali v tomto vzťahu, je to projekt, ktorý oživuje mužov a ženy v Emprunt 24. Aby sme mohli dobývať, inovujeme, zachovávame našu lojalitu dodržujeme naše sľuby ...
Prečo nás?

Dôvody na výber:

Naša misia

Aktívne prispievať k rozvoju regionálneho hospodárstva a najmä jeho hostiteľských krajín poskytovaním úveru v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.

Naša vízia

Organizovať a inovovať, aby sa uľahčili rastúce transakcie strednej triedy a budúce potreby mladých ľudí vo veľkom počte.

Mnohí nám dôverujú!

Mnohí nám dôverujú!
Na čo čakáte?
Žiadam teraz!
575
Hodnotenie zákazníka
625
Naši zákazníci o tom vždy hovoria.
8
Mnoho rokov skúseností
15