Investičný úver

Investičný úver


Ste profesionál, dodávateľ alebo ste hospodársky subjekt? Máte dlhodobý projekt, ktorý vyžaduje značné finančné prostriedky? Toto je recept, ktorý potrebujete.
Investičný úver je ideálnym produktom pre klientov, ktorí majú málo finančných záväzkov a ktorí chcú využiť pákový efekt (pôžičky na investovanie) na vybudovanie svojho portfólia dlhodobých aktív.
Tento produkt je nástroj financovania, ktorý sa používa predovšetkým na investičné účely a umožňuje nákup a záložné právo neregistrovaných segregovaných fondov alebo podielových listov na zabezpečenie úveru žiadateľovi.