Simulátor úveru

Simulátor úveru
Pôžička vás zaväzuje a musí byť vrátená, skontrolujte svoje schopnosti splácania skôr, ako sa dopustíte.
Platná úroková sadzba

Výška úveru

Mesačná platba

Celkový záujem

Celková suma, ktorá má byť vrátená

Napríklad pri úvere vo výške 5000 splátok dlhšom ako 24 mesiacov splácate 24 mesačných splátok vo výške 214,91 (bez voliteľného poistenia). Celková splatná suma je 5 157,75 EUR. Pevná ročná celková efektívna sadzba (APR) je 3%.