Investeringslån

Investeringslån


Du är en professionell, en entreprenör eller du är en ekonomisk aktör? Du har ett långsiktigt projekt som kräver betydande finansiering? Detta är den formel du behöver.
Investeringslånet är den perfekta produkten för kunder som har få finansiella åtaganden och som vill använda hävstångseffekt (lånefinansiering) för att bygga sin portfölj av långfristiga tillgångar.
Denna produkt är ett finansieringsverktyg som används främst för investeringsändamål och tillåter köp och pantsättning av icke-registrerad segregerad fond eller fondsenheter för att säkra lånet till sökanden.